Skytebanen

Bekkevar

 • Banen må kun benyttes på de stevner og treningsdager som er fastsatt på terminliste.
 • Før skyting tar til skal «ildflagget» heises på flaggstangen.
 • Det skal kun skytes med pistol og revolver av kaliber mindre enn 12,7 mm samt kopier av antikke perkusjons-håndvåpen. NB all skyting med rifle og hagle er forbudt.
 • Skyting skal foregå i de stillinger og etter de programmer og regler som gjelder for de enkelte øvelser.
 • Alkohol eller andre rusmidler må ikke nytes på banen. Heller ikke må noen møte til skyting påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
 • Personer som overtreder disse ordensregler, skal vises bort.
 • På rødmerkede dager er det ikke skyting på banen.
 • Skytetider:
  Tirsdager  klokken   10.00 – 21.00
  Torsdager klokken   12.00 – 21.00
  Lørdager   klokken   09.00 – 17.00