Lover & Regler

Sikkerhetsregler for ski pistolklubb

 1. Det skal til hver skyting være oppnevnt en kvalifisert skyteleder.
 2. Et våpen skal alltid behandles som om det er ladd.
  Ta aldri i et våpen uten straks å undersøke om det er patroner i kammer, magasin eller sylinder/tønne. Rett aldri et våpen mot noen.
  La løpet peke mot bakken. Hold våpen og patroner på en slik måte at de ikke kommer i hendene på uvedkommende.
 3. Siktig og klikking er bare tillatt fra standplassen når ingen personer befinner seg foran skytter, og når skyteleder har gitt tillatelse.
  Er det nødvendig å prøve om et våpen funksjonerer som det skal, må dette bare utføres etter uttrykkelig tillatelse fra skyteleder.
 4. Lading av våpen må bare skje på standplass, og bare etter ordre fra skyteleder.
 5. Når skyting pågår, skal funksjonærer og annet personell holde seg bak standplassen.
 6. Når en serie er avsluttet, skal skyteren legge sitt våpen uladd på skytebenk, eller i hylster.
  Skal våpen tas ut av hylster utenfor standplass,
  må dette skje på der til anvist sted.
  Det er ikke tillatt å røre noe våpen når det anvises, eller når banemannskap befinner seg foran standplass.
  Våpen skal ligge slik på benken : Pistol- Magasin ute, sluttstykke tilbake Revolver-Hane nedspent, cylinder/tønne utsvingt.
 7. Det er forbudt å røre andres våpen uten samtykke.
 8. Etter avsluttet skyting, skal skyteleder kontrollere at det ikke sitter igjen patroner i kammer, magasin eller cylinder/tønne.
 9. Skytteren er i en enhver henseende selv ansvarlig for sitt våpen, og er forpliktet til å kjenne til og å overholde gjeldende regler.
 10. Hørselvern og skytebriller er påbudt ved så vel konkurranse og trening. Førstehjelpsutstyr oppbevares på standplass. Ved større stevner skal Ski sykehus varsles. Transportmiddel skal være tilgjengelig.
 11. Skyteleder har myndighet til å vise bort enhver som opptrer i strid med ordens- og sikkerhetsreglene eller som på annen måte viser uforsiktighet på skytebanen. Skyteleder eller klubben er ikke ansvarlig for ulykke som måtte intreffe på grunn av en skytters forsømmlighet, uforstand, manglende erfaring eller lignende årsak.
 12. Dette reglementet gjelder så vel under trening som på stevner.
lovnorm for Ski Pistolklubb

Nasjonale og internasjonale regler
Det er en rekke nasjonale og internasjonale regler, og for at du til en hver tid skal se de siste oppdaterte reglene som gjelder ber vi om at du leser disse på norges skytterforbud sine sider. Klikk her for mer

Eie eget våpen
For å søke om ervervstillatelse på skytevåpen, trenger du et søknadsskjema. Dette skjemaet får du ved å henvende deg til nærmeste politistasjon eller lensmannskontor.
Søker du om pistol eller revolver for første gang, må pistolklubben du er medlem av bekrefte at du er aktiv medlem. Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. [våpenloven].