Bli medlem

Ski pistolklubb har inntil videre inntaksstopp på nye medlemmer.
Klubben besluttet å innføre dette i 2018, og foreløpig er det ingen endring på dette.
Dette gjelder også de som allerede har våpen, har vært medlem før, eller er medlem i andre klubber.

For å bli medlem i klubben kreves det at du tar et sikkerhetskurs. Etter gjennomført kurs kreves det at du møter på minimum 20 av lagets treningskvelder (torsdager klokken 18.00-20.00) i løpet av 6 måneder. Du vil motta klubb kontingent på 700 kr (pr 2015) Ta kontakt via skjema nederst på denne siden. 

Sikkerhets- og aspirantkurs

Kurset er delt i to deler, en del med teori, og en del med praktisk skytetrening.
Kurset blir som regel arrangert på vår parten. Den teoretiske delen vil gå på sikker behandling av våpen, teoretisk skyte opplæring, litt enkel gjennomgang av Norges skytterforbund`s lover, gjennomgang av de forskjellige skyteøvelsene innen NSF, rutiner på standplass, samt litt forklaring om de forskjellige våpentypene.
Når det gjelder den praktiske delen, blir det i hovedsak å prøve i praksis det vi har prata om i teorien.
Teorien vil gå over to kvelder.
1. kveld: Teori, ca 2 timer.
2. kveld. Teori, ca 2 timer. Avsluttes med teorieksamen.
3. kveld: Skyting i praksis og gjennomgang av rutiner på utebanen.
Etter gjennomført teori del kreves det at du møter på minimum 20 av lagets treningskvelder (torsdager klokken 18.00-20.00) i løpet av 6 måneder.
Du vil motta klubb kontingent og godskrives nok praksis til at Ski Pistolklubb gir en anbefaling som vedlegges våpensøknaden når du ønsker å kjøpe eget våpen.
Kursleder/skyteleder kan når som helst under kurset og under gjennomføring av obligatoriske treninger bortvise kursdeltakere fra kurset om de setter sin egen eller andres sikkerhet i fare, eller er merkbart ruset.
Kursleder kommer til å være en erfaren skytter, utdannet kursleder og skyteleder.
Kursavgiften på kr 1200,- (pr 01.01.2015) dekker kursmateriell og ammunisjon til bruk på den første praksiskvelden.
Kursdeltakere må ikke møte påvirket av noen form for rusmidler eller medikamenter som kan virke sløvende, eller nedsettende på dømmekraften.
Ski Pistolklubb står ikke ansvarlig for eventuelle skader utover det som dekkes av ansvarsforsikringen vi har gjennom Norges Skytterforbund.
Enhver er ansvarlig for egne handlinger.
Teoridel ca 4 timer, fordeles på 2 kvelder à 2 timer
1. Litt informasjon om laget, treninger, medlemmer, aktiviteter, web, skikk og bruk.
2. Liten gjennomgang av lagets materiell (våpen og  baneanlegg)
3. Sikkerhet ved håndtering av håndvåpen.
4. Gjennomgang av de forskjellige skytegrener i Norges Skytterforbund.
5. Oppførsel på skytebanen.
6. Enkel gjennomgang av NSFs regler for pistolskyting.
7. Teori om sikteteknikk, avtrekksteknikk, pusteteknikk og skytestillinger.
8. Vi ser litt på de forskjellige våpentyper, hvilke våpen som passer til de forskjellige typer skyting, og hvordan de forskjellige våpen funksjonerer.
9. Avslutning med teorieksamen.
Utebanen 3. kveld med evaluering
Skyting med klubbens pistoler i kaliber 22LR for å bli kjent med våpenet, og lære litt grunnleggende skyteteknikk.
Kursleder samt erfarne medlemmer i klubben bistår aspirantene denne kvelden med veiledning.
Etter skyting er det en evaluering i klubbhuset med kurslederen.
Etter hvert som aspirantene viser fremgang og får den nødvendige erfaringer vil det bli mulighet til trene på feltskiver og være med på feltstevner arrangert av Ski Pistolklubb.
Gate; Postnr; Sted